Paketi

ALL in ONE paketi

Uz ugovornu obavezu na 21 mesec možete dobiti pakete STANDARD, OPTI i DIGI.

 Šta su STANDARD paketi?  Standardni paket kablovske televizije, Internet flat paket i ATA adapter za VoIP uslugu, kao i kredit za pozivanje sadržani su u paketima A klase. Svi paketi su napravljeni tako da sa ugovornom obavezom dobijate i do 30% popusta na standardnu cenu usluga.

Paket
Objedinjene usluge
Cena
A1 KTV + 4 Mbps + 500 VoIP
 2037 din
A2 KTV + 8 Mbps + 750 VoIP
 2778 din
A3 KTV + 16 Mbps + 1000 VoIP 3508 din

 

Šta su OPTI paketi?  Standardni paket kablovske televizije, Home Ethernet paket i ATA adapter za VoIP uslugu, kao i kredit za pozivanje sadržani su u paketima O klase.

Paket
Objedinjene usluge
Cena
O1 KTV + 10 Mbps + 500 VoIP
 2037 din
O2 KTV + 16 Mbps + 750 VoIP
 2778 din
O3 KTV + 32 Mbps + 1000 VoIP 3508 din


Šta su DIGI paketi?  Standardni paket kablovske televizije, STB za praćenje digitalnih programa, Internet flat ili Home Ethernet paket i ATA adapter za VoIP uslugu, kao i kredit za pozivanje sadržani su u paketima D klase.
Paket
Objedinjene usluge
Cena
D1 DTV + 4 Mbps + 500 VoIP
 2336 din
D2 DTV + 8 Mbps + 750 VoIP
 3078 din
D3 DTV + 16 Mbps + 1000 VoIP 3807 din


ALL in ONE Packages

With a contractual obligation of 21 manth you can get a STANDARD, OPTI and DIGI packets.

What are STANDARD packages? The standard package of cable television, Internet flat rate package, ATA adapter for VoIP service, as well as credit references are contained in packages A class. All packages are designed with a contractual obligation to receive up to 30% discount on standard price of services.

Package
Integrated Services Price
A1 Cable TV + 4 Mbps + 500 VoIP
2037 din
A2 Cable TV + 8 Mbps + 750 VoIP
2778 din
A3 Cable TV + 16 Mbps + 1000 VoIP 3508 din

 

What are OPTI packages? The standard package of cable television, Home Ethernet package, ATA adapter for VoIP service, as well as credit references are contained in packages O class.

Package
Integrated Services
Price
O1 Cable TV + 10 Mbps + 500 VoIP
 2037 din
O2 Cable TV + 16 Mbps + 750 VoIP
 2778 din
O3Cable TV + 32 Mbps + 1000 VoIP 3508 din


What are DIGI packages? The standard package of cable television, SetTopBox for digital TV, Flat rate Internet or Home Ethernet package, ATA adapter for VoIP service, as well as credit references are contained in packages D class.
Package
Integrated ServicesPrice
D1 DTV + 4 Mbps + 500 VoIP
 2336 din
D2 DTV + 8 Mbps + 750 VoIP
 3078 din
D3 DTV + 16 Mbps + 1000 VoIP 3807 din
 
 
busyLoading Poll...
ORRnids